Marketing Corner Studio - razvoj novog proizvoda

Razvoj novog proizvoda: konkurentska prednost

Stvaranje novih proizvoda je od suštinskog značaja za preduzeća kako bi održala konkurentsku prednost i zadovoljila potrebe kupaca. Dva ključna elementa uspešnog razvoja proizvoda su inovacija i fokus na kupca. Da bi bila zaista inovativna, preduzeća moraju da imaju duboko razumevanje svojih kupaca i šta im treba ili žele. Ovo razumevanje treba da informiše ceo proces razvoja proizvoda od ideje do komercijalizacije. Pored toga, potrebe kupaca treba da se stalno razvijaju, tako da kompanije moraju stalno da teže razvoju novih proizvoda koji odgovaraju ovim promenljivim potrebama.

Preporučuje se rad na stalnom razvoju. Ipak, prilikom pripreme marketinških planova treba biti vrlo oprezan zbog stalnih promena. Dok priprema novi marketinški plan za razvoj proizvoda, prodaja bi trebalo da razmišlja strateški i da kreira planove za nepredviđene slučajeve, posebno u vezi sa nivoima potražnje – oni moraju stalno da preispituju ciljeve kompanije u odnosu na potrebe kupaca.

Razvoj proizvoda je od suštinskog značaja za preduzeća kako bi održala konkurentsku prednost i zadovoljila potrebe kupaca

Razvoj proizvoda je srce svakog posla, velikog ili malog. To je ono što pokreće inovacije i omogućava preduzećima da ostanu ispred konkurencije, a istovremeno zadovoljavaju potrebe kupaca. Konstantnim razvojem novih proizvoda, preduzeća mogu da održe konkurentsku prednost i osiguraju da svojim kupcima pružaju ono što žele. Naravno, razvoj proizvoda nije uvek lak. Potrebno je mnogo napornog rada, posvećenosti i kreativnosti da bi se došli do zaista revolucionarnih proizvoda. Ali na kraju se isplati – i za poslovanje i za kupce.

Da bi bila inovativna, preduzeća moraju da imaju duboko razumevanje svojih kupaca i šta im je potrebno ili žele

Prodaja bi trebalo da bude vrlo oprezna kada su u pitanju unutrašnje dinamike, jedan od najčešćih razloga za neuspeh lansiranja proizvoda. „Unutrašnja politika, kompromisi i kompromisi mogu rezultirati problemima. Projektu može nedostajati podrška i posvećenost osoblja, a stečeni interesi mogu se urotiti protiv njegovog uspeha. Jednako tako, kompromisi i drugi takvi faktori mogu dovesti do toga da se projekat odmakne od prvobitnog cilja, jer unutrašnji sukob odvlači pažnju upravljanja. Unutrašnji sukob je groblje mnogih dobrih ideja o proizvodima.“ (Graeme Drummond, John Ensor i Ruth Ashford, 2008, str. 220)

Tada je od velike važnosti stvoriti organizacionu kulturu koja će razumeti vrednost marketinških troškova povezanih sa anketama koje su sprovele marketinške agencije. Marketinški plan operativnih troškova teško da podržava ovu vrstu anketa.

Konačno, onaj ko priprema novi marketinški plan za razvoj proizvoda treba da bude u stalnom kontaktu sa kupcima, a ne samo da se oslanja na rezultate istraživačkih agencija i analizu prodaje/finansija.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *